Aplinka

Technopakas- žalias ir atsakingas

Šiuo metu didžioji dalis pakuočių atliekų patenka į komunalines atliekas, jų gana sparčiai daugėja. Į komunalines atliekas patekusios panaudotos pakuotės surenkamos kartu su kitomis potencialiomis antrinėmis žaliavomis. Siekiant panaudoti kuo daugiai šių atliekų medžiaginių ir energetikos išteklių, jų tvarkymui ir apskaitai turėtų būtų skiriama kur kas daugiau dėmesio. Pakuočių atliekų surinkimas ir pirminis rūšiavimas daugiausia priklauso nuo visuomenės narių geranoriškumo ir sąmoningumo. Pasirenkant pakuotes naujiems gaminiams, labai svarbu atlikti jų būvio ciklo analizę ir teikti pirmenybę darančioms mažiausią žalą aplinkai.

Daugelyje Europos valstybių pakuotes priimta ženklinti tarptautines nuostatas atitinkančiu specialiu ekologiniu ženklu: rodančiu, kad gaminys yra aukšto aplinkosaugos lygio, patvirtinančiu dalyvavimą  atliekų tvarkymo sistemoje, nurodančiu medžiagų, iš kurių pagamintos pakuotės, prigimtį. Technopako gaminiai paženklinti trikampiais ženklais, po kuriais yra nurodytas žaliavos sutrumpinimas, iš kurios pagaminta pakuotė.

recycling-chart-small

Pakuočių ženklinimą reglamentuoja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2002 m. birželio 27d. įsakymas Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503).

LR teisės aktai reikalauja pakuočių ir gaminių atliekas tinkamai rūšiuoti ir nešalinti kartu su   nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Technopakas savo nepavojingas atliekas perduoda tolimesniam perdirbimui įmonei, užsiimančiai atliekų tvarkymu bei rūšiavimu.

aplinka. rūšiuokime